Ponedjeljak, 15.04.2024.
  • Suad Balić
  • 24.02.2023.

Fikret Abdić ne da pečat: Velika Kladuša bez Općinskog vijeća

Fikret Abdić ne da pečat: Velika Kladuša bez Općinskog vijeća


Fikret Abdić ne da pečat: Velika Kladuša bez Općinskog vijeća

Novu većinu čini 15 vijećnika SDA, NES-a, Naše stranke, SDP-a, DNZ-a - Krajiška stranka i Klub nezavisnih vijećnika.


Nova većina Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša je 30. januara izabrala novu predsjedavajuću Biseniju Mušedinović (SDA). Novu većinu čini 15 vijećnika SDA, NES-a, Naše stranke, SDP-a, DNZ-a – Krajiška stranka i Klub nezavisnih vijećnika.


Nova predsjedavajuća Mušedinović ne može stupiti na dužnost niti još uvijek raspolaže pečatom, zbog opstrukcija načelnika Fikreta Abdića, osuđenog ratnog zločinca.


Zločinac babo je nezakonito uzeo pečat.


Ilegalne opstrukcije


Ovu informaciju je za portal “Avaza” potvrdio Amir Purić, predsjednik Općinskog odbora Naše stranke Velika Kladuša.


– Da, između ostalog ne želi da preda pečat i ne želi da upiše rješenje odnosno odluke koje je donijela nova većina na jednoj od prethodnih sjednica, tj. imenovanje predsjedavajuće Općinskog vijeća. Ne želi da objavi te akte u Službenom glasniku, zabranjuje državnim službenicima to da objave. On na taj način opstruira to imenovanje – rekao nam je Purić.


Kaže da je po njemu ova opstrukcija ilegalna.


– Po svemu onom koliko ja poznajem propise i koliko drugi pravni sturčnjaci to poznaju, apsolutno se može reći da je to što Abdić radi ilegalno. Ovo je ilegalna opstrukcija. Mišljenje je dalo i kantonalno i federalno Ministarstvo pravde da jedina osoba koja treba da koristi odnosno upravlja pečatom Općinskog vijeća jeste rukovodioc općinskog vijeća a to je izabrana predsjedavajuća. Ne može načelnik koji je drugi organ vlasti, određivati Vijeću šta je po njemu ispravno, neispravno, legalno, ilegalno. O tome treba dakle sudske stance da donesu odluku a dok se to ne završi naravno da se trebaju implementirati odluke koje je vijeće donijelo – rekao je Purić i dodao:


– Također, dva dana prije ove sjednice Općinskog vijeća, znajući šta će biti na sjednici, načelnik je donio Pravilnik po kojem pečatom rukuje, koristi ga i stara se o njemu osoba koju odredi načelnik. Izuzeo je pečat na nezakonit način. Tako da su sada kod njega, odnosno nekoga od njegovih službi, dva pečata, Općine i Općinskog vijeća.


Zakon je akt iznad pravilnika


Istakao je da je i u ovom slučaju Ministarstvo pravde dalo mišljenje da, pozivajući se na Zakon o pečatu Unsko-sanskog kantona, pečatom Općinskog vijeća treba rukovati rukovodilac Vijeća, odnosno predsjedavajući ili osoba koju odredi. A zakon je akt iznad pravilnika.


Kako dodaje Purić, u Službenom glasniku Abdić objavljuje akte koje niko nije izglasao zloupotrebljavajući Zakon o principima lokalne samouprave.


– Oko većine tih akata se nije glasalo. To jeste, on je upravo zato što ne priznaje imenovanje nove predsjedavajuće, pa tako ni sjednice koje ona saziva, on tumači da Vijeće ne održava sjednice i onda objavljuje određene akte čije preispitivanje je tražio od Vijeća. I sad recimo Vijeće u 30 dana po njemu nije preispitalo te akte a nije moglo preispitati jer on ne priznaje novu predsjedavajuću i novi saziv – zaključio je Purić.

IZVORavaz.baPodijeli:

TAGOVI

POVEZANE VIJESTI